آموزش

آموزش نحوه نصب جک کابینت

راهنمای نصب جک پمپی

امروزه با توجه به کاهش فضای آپارتمان‌ها یکی از مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم نحوه چیدمان و دکوراسیون خانه به خصوص اتاق خواب‌ها است اما خوشبختانه وسایل مختلفی طراحی شده تا بتوان از حداقل فضای اتاق بیشترین استفاده را کرد. یکی از این روش‌ها و وسایل استفاده از میزیا تخت تاشو است تا فضای کمتری از اتاق اشغال شود. نکته مهمی که باید در خرید و انتخاب وسایل خانه مدنظر قرار دهید کیفیت جک است زیرا اگر جکی که روی وسیله نصب شده به قدر کافی قوی و با کیفیت نباشد پس از مدت کوتاهی خراب شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.
جک گازی به عنوان نیروی کمکی برای باز کردن و بستن درب‌ها به کار برده می‌شود و وظیفه آن بلند کردن و نگه‌داشتن درب کابینت به صورت امن و کنترل شده است. مهم‌ترین نکته‌ای که برای طراح و کاربر نهایی جک کابینت در نظر گرفته می‌شود میزان نیروی نگهدارنده آن است و این در واقع نوعی تعامل مکانیکی و انسانی است که در ساختار جک کابینت وجود دارد.

پیش از آنکه به سراغ خواندن ادامه مطلب بروید ویدئو زیر را که درباره نحوه نصب جک است ببینید.

یکی از انواع جک‌های کابینت که در کابینت‌های بالابازشو استفاده می‌شود جک پمپی است که باید متناسب با وزن درب کابینت انتخاب شود. سایز جک پمپی نیز متناسب با سایز درب انتخاب می‌شود. نکاتی در رابطه با ارزیابی و اندازه‌گیری محل نصب جک پمپی وجود دارد که در ادامه همراه با تصویر شرح داده شده است.  

نیروی نگهدارنده را می‌توان به دو دسته سیستم یا ارگونومیک دسته‌بندی کرد و همانطور که در تصویر می‌بینید از P1 تا P4 قابل اندازه‌گیری است.

نصب جک کابینت

نقطه‌های P1 و P4 نیروهای سیستم هستند که قابل اندازه‌گیری بوده و باید توسط طراح ساختار در نظر گرفته شود.

P1 نیروی موردنیاز برای کامل باز نگه داشتن درب است.

P4 حداکثر باری است که به سیستم وارد می‌شود. جک در حالت فشرده درب را به بسته‌ترین حالت می‌رساند. براکت و لولا باید تحمل این میزان از نیرو را داشته باشند.

نیروی ارگونومیک

نقاط P2 و P3 نیروهای ارگونومیک هستند. این‌ها نیروهای داخلی هستند که کاربر عملکرد جک را با آن‌ها ارزیابی می‌کند.

P3 نیروی نگهدارنده کلیدی هنگام بستن دریچه است. این نیرو برای بستن درب هنگامی‌که جک در حالت کاملا باز قرار دارد مورد نیاز است. میزان نیرو در این حالت 60 نیوتون یا کمتر است.

موقعیت نصب و اندازه جک گازی

نصب جک کابینت

اندازه‌گیری موقعیت نصب

در جک های گازی دو نقطه نصب وجود دارد. نقطه نصب ثابت و نقطه نصب متحرک.

همانطور که از نام‌شان مشخص است، نقطه نصب ثابت، بدون حرکت است؛ درحالی‌که نقطه نصب متحرک هنگام باز و بسته شدن درب بواسطه بازو می‌‍چرخد.

همانطور که در تصویر دوم مشخص است، کمپانی Camloc Motion Control نقطه نصب متحرک را هنگام جای‌گذاری جک گازی به اندازه یک سوم طول درب از لولا به بعد در نظر گرفته است.

این راهنمای درستی برای محل قرارگیری جک گازی است؛ اما در صورت تغییر در نظر گرفتن اندازه جک بسیار مهم است.

نصب جک کابینت

اهمیت تعادل درب با سیستم جک ساده

اگر سیستم بازشو درب کابینت ساده و بدون جک گازی باشد، در اصطلاح مکانیکی به آن اهرم درجه دو می‌گویند.

سازه در نقطه A می‌چرخد. وزن درب 50 کیلوگرم است. فاصله نقطه مرکز جابه‌جایی با نقطه A که محل چرخش است و نقطه B که فردی درب را به سمت بالا باز می‌کند یک اندازه است.

برای اندازه‌گیری نیروی روبه بالا (F) باید فردی درب را به صورت افقی و متعادل نگه دارد.

نصب جک کابینت

اگر نقطه مرکز جابجایی(G) از نقطه A یعنی نقطه محور دور شود، دیگر اندازه‌ها مساوی نیستند. اندازه مرکز جابجایی که بیشتر سنگینی درب در این قسمت است (XG) از نقطه (A) 0.8 متر است. و اندازه کلی درب (Z) 1.2 متر است.

در هر دو مورد ساده است؛ زیرا در هر دو تمام نیرو بدون استفاده از جک گازی عمودبر میله است. اما زمانی که از جک گازی استفاده می‌کنیم، مشکل کمی پیچیده‌تر می‌شود.

نصب جک کابینت

اهمیت تعادل درب با سیستم جک گازی

در این بخش باید به عکس شماره 5 و اصطلاحات آن که در زیر آورده‌ایم مراجعه کرد.

Z: طول درب (متر)

XG: مرکز درب (متر)

LS: شعاع نیروی جک گازی (متر)

F1: نیروی بازشونده (نیوتون)

G: وزن درب

F2: نیروی بستن درب (نیوتون)

N: تعداد جک گازی

اندازه جک گازی موردنیاز با استفاده از فرمول‌هایی که در ادامه آمده است قابل ارزیابی است. در این فرمول‌های اندازه گیری از قاعده خط نیرو استفاده شده است.

به منظور اندازه‌گیری نیرو دو فاکتور اساسی باید در نظر گرفته شود:

LS: شعاع نیروی جک گازی (متر) که فاصله بین نقطه A و خط مرکزی جک گازی است.

N: تعداد جک گازی

این فرمول‌ها برای تخمین حداقل نیروی موردنیاز به کار برده می‌شود و حالت مطلوبی برای موقعیت نصب ارائه نمی‌دهد. راه‌حل بهتر با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی به دست می‌آید.

نصب جک کابینت

محاسبه نیروی بازکننده 2.04

نیروی موردنیاز برای باز نگه داشتن درب با استفاده از فرمول زیر قابل ارزیابی است:

نیروی جک گازی (F1) = جرم درب × مرکز جابه‌جایی (سنگینی درب) / شعاع نیرو × تعداد جک گازی

نصب جک کابینت

محاسبه نیروی بستن درب

نیروی موردنیاز برای بستن درب با استفاده از فرمول زیر اندازه‌گیری می‌شود:

نیروی موردنیاز برای بستن (F2) = تعداد جک گازی × نیروی جک گازی F1 × شعاع نیرو / طول درب

نصب جک کابینت

اندازه‌گیری نیروی بازکردن و بستن درب با استفاده از مقادیر زیر قابل ارزیابی است:

نیروی بازکردن درب (F1)

F1 = (50×9.81) × 0.8 / 0.25 × 2

F1 = 784.8 N

نیروی موردنیاز برای بستن درب (F2)

F2 = 2 × 784.8 × 0.25 / 1.2

F2 = 327N

نصب جک کابینت

تغییر محل نصب نقطه متحرک

زمانی که موقعیت نصب جک گازی تغییر می‌کند چه اتفاقی برای نیروها می‌افتد؟ با در نظر گرفتن همان نمونه‌های بالا نقطه میانی و شعاع نیروی جک گازی از هر دو طرف به اندازه 50 میلی‌متر جابه‌جا می‌شود.

نقطه نصب به اندازه 50 میلی‌متر به سمت لولا جا‌به‌جا شده است. (به عنوان مثال LS به 0.2 متر تغییر می‌کند)

F1 = 981 N ( افزایش 197 N)

F2 = 327 N (بدون تغییر)

جابه‌جایی نقطه نصب به اندازه 50 میلی‌متر از لولا (به عنوان مثال LS به 0.3 متر تغییر می‌کند)

F1 = 523.2N (افزایش 261- N)

F2 = 523.2N (افزایش 196N)

نصب جک کابینت

این محاسبات نشان می‌دهد که هر چقدر نقطه نصب به سمت لولا نزدیک‌تر شود، نیروی بیشتری برای باز کردن درب موردنیاز است. درحالی‌که نقطه نصب از لولا دورتر شود، نیروی باز کردن کم‌تر اما نیروی بستن درب بیشتر می‌شود.

تغییر مرکز درب 0.2 میلی‌متر به سمت لولا (به عنوان مثال XG به 0.6 متر تغییر می‌کند.)

F1 = 588 N (افزایش 196- N)

F2 = 245 N (افزایش 82- N)

جابه‌جایی مرکز درب با فاصله بیشتر از لولا (به عنوان مثال XG به 1.0 متر تغییر می‌کند)

F1 = 951  N (افزایش 197+ N)

F2 = 408 N (افزایش 81+  N)

امیدواریم با خواندن مطلب بالا و ویدئو مربوطه بتوانید به راحتی جک کابینت خود را تنظیم یا نصب کنید. اگر سوال یا تجربه‌ای در این زمینه دارید آن را با ما در میان بگذارید.

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

۳ نظر ثبت شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا